Proces rekrutacji w firmie Sokpol Sp. z o.o. składa się z kilku etapów:

1)   podanie informacji pracownikom firmy o naborze oraz zgłoszenie oferty do Biura Pracy, prasy, serwisów internetowych

2)   selekcja zebranych ofert

3)   osoby wybrane będą brać udział w rozmowie kwalifikacyjnej, w której uczestniczą:

  • członek zarządu
  • kierownik danej jednostki organizacyjnej

4)   po wybraniu kandydata na oferowane stanowisko następuje:

  • szkolenie wewnętrzne
  • złożenie wymaganych dokumentów w dziale kadr
  • podpisanie umowy o pracę.